Contactadressen en Telefoonnummers Bestuur en Commissies

Bestuur:

Antoine van der Velden: Voorzitter    0411-632504 of 0651817755  voorzitter@peppelieren.nl

Wendy van der Locht van Kasteren:   Secretaris  0411-631640         info@peppelieren.nl

Gerard van den anker: Penningmeester  0411-210126 of 0624773444 penningmeester@peppelieren.nl   

Jan van de Akker: Onderhoudscommissie 0411-632404

Rene Schoenmakers: Ledenadministratie  0411-632245                    leden@peppelieren.nl  

Ben van Bergen :      Algemene zaken       0411-631764

 

 

Barcommissie:    Wilma van de Ven:  0411 632471     Eugenie Rutten   0411 631488

Competitie:         Rudi van den Anker  0643507012    Willem van Ruremonde  0613895502

Evenementencommissie:   ec@peppelieren.nl

Open toernooicommissie:   otc@peppelieren.nl    

Trainers: Jorn van de Braak 0612308620        Luuk Hanegraaf 0630360994     Tijn van de Loo   0631350594

Storingen:  Kassa,Internet,Toegang: Gerard van den anker: 0624773444

Storingen: Paviljoen,banen,toiletten: Piet van de Ven: 0611906711