Afmelden als Lid

Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts schriftelijk geschieden of per email aan leden@peppelieren.nl  voor 1 december van het lopende jaar.

En om misverstanden te voorkomen krijgt men dan altijd een bevestiging zodat men weet dat het bericht bij ons is aangekomen, en wij de gegevens verder in onze administratie kunnen verwerken en ook aan de KNLTB kunnen doorgeven.

Als u geen bevestiging hebt gekregen om een of andere reden dan dient u contact op te nemen met de ledenadministratie om alsnog deze bevestiging te krijgen, anders blijft u gewoon lid.

U blijft dan contributie verschuldigd.

Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt,blijft de contributie over het gehele verenigingsjaar verschuldigd.