Toename energiekosten

Het afgelopen jaar hebben we een enorme tegenvaller moeten incasseren m.b.t. de energiekosten.

Het gasverbruik in m3 is de laatste jaren enorm toegenomen en de gasprijs is tevens flink gestegen.
Inmiddels hebben we wat maatregelen genomen en ook een beter energiecontract afgesloten. 

Niettemin willen we iedereen vragen niet onnodig veel energie te verbruiken door niet te lang te douchen en baanverlichting uit te doen
zodra er niet meer gespeeld wordt. Samen kunnen we de energiekosten zo laag mogelijk houden.

Bedankt voor jullie medewerking!

Bestuur

Clubnieuws Overzicht